top of page
  Una identitat corporativa ben realitzada no és un simple logotip. Cal mantenir una coherència visual en totes les comunicacions que una empresa realitza, fullets, papereria, pàgines web, etc. La identitat corporativa d'una empresa és la seva carta de presentació, la seva cara davant del públic, d'aquesta identitat dependrà la imatge que ens formarem d'aquesta organització.
bottom of page